Bursa Architecture Fest

BURSA ARCHITECTURE FEST

Bursa Architecture Fest olarak ilkini ““Devamı seninle gelecek” sloganıyla “Mimarinin Geleceği ve Dünyaya Getireceklerini” sorgulayarak Bursa’da tasarım ve mimari anlamda önemli bir pencere açtığımız festivalin ikincisi “Şehre İkinci Bir Şans Ver” sloganıyla “Şehri yeniden tasarlamak, herkes için ideal şehir, kentsel dönüşüm, doğa ve şehrin yeniden buluşması üzerine daha fazla düşünmemize yol açmıştı.

Üçüncüsü 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenerek iki güne yayılacak Bursa Architecture Fest 2022; bu kez “Dönüşüm”ün odağında dijital çağla birlikte hızla değişen dünya ve eski ile yeni arasında mekan ve zaman üzerinden bağ kurmaya çalışan insanı sorguluyor.

Dijital çağla birlikte hızla dönüşen dünya ve eski ile yeni arasında mekan & zaman üzerinden bağ kurmaya çalışan insan. Değişen alışkanlıklar ve dönüşen yaşam…

 

Yaşamlarımızı belirleyen gerçek ve sanal mekanların bir arada bulunduğu yeni dünya bir yandan geçmişten aldığı mimari mirastan referans alırken bir yandan

yeni oyun kurucuları yeni kurallar koyuyor. Mimarlık, insan ve toplum olarak bu dönüşümün neresinde?

Mimarlık, bu hızda gerçekleşen dijitalleşme sürecinin yaşamlarımız üzerindeki etkisini ve ölçeğini göz önünde bulundurarak, kollektif belleğin kültürel ve mimari mirasın rolünü göz ardı etmeden mekânsal devrime nasıl uyumlanacak ve desteklemek için nasıl yetkinliklerle donanacak? Geçmişten gelen kazanımlarla yeniyi tasarlarken gelişen yaklaşımlar yapısal olarak da değişimi kaçınılmaz kılıyor.

Tüm bunların ışığında;

Eskinin yeniyle diyaloğu mimari pratikte nasıl olmalı? Dönüşüm nasıl olacak?

Tasarımsal dönüşümü aşağıdaki başlıklar üzerinden tartışacağız.

Tarihin günümüze taşınma hikayesi “Yeniden işlevlendirme ve canlandırma”

Yeni nesil teknoloji ve materyaller ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılıyor.

Dönüşümün dijital hali

Eski ve Yeni

Eski Birikimlerimiz Yeni yaklaşımlarımız

“Eski”den aldığımız referansla “yeni”yi kucaklıyoruz.

Dönüşümün Deneyimi

Bedensel Deneyimin Dijitale karşı savaşı

Şehri haritalamak

ŞEHRİ BESLEYEN DAMARLAR KENT VE SANAT

Mimariye yön veren isimlerin konuşmacı olarak katıldığı, iki gün boyunca özel atölye ve sergilerin yer alacağı müzik performansları ile devam edecek dopdolu festival için; kayıt olmayı unutma!….

FESTİVALE KAYIT OLUN

FESTİVAL PROGRAMI >>>>>

program

KONUŞMACILAR

DÖNÜŞÜME DESTEK VERENLER